Temat:

Zatrudnienie cudzoziemców w praktyce - legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing [nr 7062v]

Szkolenie online

Termin: 20-08-2020
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Prowadzący:
Cezary Pytlarz

- Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

Lokalizacja:
Miasto: Szkolenie online
Opis miejsca:
 • Uczestnicy mogą na czacie aktywnie zadawać pytania wykładowcy,
 • Materiały szkoleniowe wysyłamy mailem w dniu szkolenia,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne przesyłamy na adres e-mail,
 • Każdy uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wystarczy dostęp do internetu, komputer, tablet, aby dołączyć do szkolenia

W celu obejrzenia webinarium polecamy użycie przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari. Przy przeglądarce Internet Explorer zdarzają się problemy z zalogowaniem się do szkolenia.
Oczywiście przeglądarki powinny być w najnowszych wersjach.

Wstęp:

Szkolenie/warsztaty mają na celu praktyczne omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia/warsztatów zostaną omówione praktyczne problemy związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzane od marca 2020 w związku z koronawirusem. Szkolenie pozwoli poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na przygotowane pytania uczestników.

Opis:

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na pytania:

 • W jaki sposób legalizować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów.
 • Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu.
 • Jakie należy spełnić wymagania aby nie naruszyć przepisów w przypadku przerw w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców.
 • Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca / urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy.
 • Jakie są skuteczne i optymalne sposoby rozwiązania stosunku pracy / zlecenia z cudzoziemcem.
 • Kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców.
 • Praca tymczasowa czy outsourcing - korzyści i zagrożenia.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej - jakie wymagania i co w przypadku naruszenia przepisów.
 • Jak prawidłowo delegować cudzoziemców do Polski - delegacje, krótkie okresy oraz długotrwałe wykonywanie obowiązków.
Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo/konsultacyjny.

 

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na pytania:

 1. W jaki sposób legalizować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów.
 2. Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu.
 3. Jakie należy spełnić wymagania aby nie naruszyć przepisów w przypadku przerw w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców.
 4. Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca / urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy.
 5. Jakie są skuteczne i optymalne sposoby rozwiązania stosunku pracy / zlecenia z cudzoziemcem.
 6. Kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców.
 7. Praca tymczasowa czy outsourcing - korzyści i zagrożenia.
 8. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej - jakie wymagania i co w przypadku naruszenia przepisów.
 9. Jak prawidłowo delegować cudzoziemców do Polski - delegacje, krótkie okresy oraz długotrwałe wykonywanie obowiązków.I.       DOKUMENTY LEGALUJĄCE POBYT CUDZOZIEMCA W POLSCE :

  1. Pobytu w ramach ruchu bezwizowego.
  2. Wizy Schengen i wizy krajowej wydane w Polsce.
  3. Zezwolenia na pobyt wydane w Polsce.
  4. Pobyt w Polsce na podstawie dokumentów wydanych przez kraje Schengen i Unii Europejskiej.
  5. Pobyt na podstawie stampili w paszporcie oraz pobyt bez stampili.
  6. Pobyt cudzoziemca w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

 

 

II.       SCHEMATY LEGALIZOWANIA PRACY CUDZOZIEMCA W POLSCE:

  1. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia.
  2. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.
  3. Zezwolenia na pracę.
  4. Zezwolenia na pobyt i pracę.
  5. Zezwolenia na pracę sezonową.
  6. Zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
  7. Oświadczenia / zezwolenia w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

 

III.       PRACA NA WARUNKACH UZYSKANYCH OŚWIADCZEŃ / ZEZWOLEŃ NA PRACĘ / PRACĘ SEZONOWĄ / POBYT I PRACĘ:

  1. Dopuszczalność pracy na innych warunkach - przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu.
  2. Urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę.
  3. Zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  4. Zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  5. Zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  6. Zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca.
  7. Dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

 

IV.       OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW:  

  1. Obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia.
  2. Dokumentacja i tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców.
  3. Ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca.
  4. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
  5. Obowiązek badań lekarskich i szkoleń bhp dla pracowników i zleceniobiorców.
  6. Obowiązek uzyskania nr Pesel i zameldowania w Polsce.

 

V.       OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA.

  1. Schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy - praca tymczasowa oraz outsourcing.
  2. Umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło / umowa przy zbiorach.
  3. Przedsiębiorca / rolnik / pracodawca użytkownik - badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca.

 

VI.       Pracownicy delegowani i pracownicy transgraniczni - ZMIANY OD LIPCA 2020 R.:

  1. Delegowanie kadry kierowniczej, specjalistów, naukowców do Polski.
  2. Delegowanie pracowników do Polski.
  3. Status cudzoziemców i obywateli polskich wykonujących pracę za granicą w świetle zmian. Praca: w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz praca w pozostałych krajach.
  4. Częściowe zawieszenie ruchu granicznego dla cudzoziemców i jego wpływ na wydane decyzje i zawarte umowy.

 

VII.       Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców:

  1. Obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna.
  2. Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu zatrudniającego cudzoziemca.
  3. Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniową cudzoziemca.
  4. Naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca.
  5. Naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt 
   i pracę.
  6. Naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski.
Program:

I.       DOKUMENTY LEGALUJĄCE POBYT CUDZOZIEMCA W POLSCE :

  1. Pobytu w ramach ruchu bezwizowego.
  2. Wizy Schengen i wizy krajowej wydane w Polsce.
  3. Zezwolenia na pobyt wydane w Polsce.
  4. Pobyt w Polsce na podstawie dokumentów wydanych przez kraje Schengen i Unii Europejskiej.
  5. Pobyt na podstawie stampili w paszporcie oraz pobyt bez stampili.
  6. Pobyt cudzoziemca w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

II.       SCHEMATY LEGALIZOWANIA PRACY CUDZOZIEMCA W POLSCE:

  1. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia.
  2. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.
  3. Zezwolenia na pracę.
  4. Zezwolenia na pobyt i pracę.
  5. Zezwolenia na pracę sezonową.
  6. Zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
  7. Oświadczenia / zezwolenia w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

III.       PRACA NA WARUNKACH UZYSKANYCH OŚWIADCZEŃ / ZEZWOLEŃ NA PRACĘ / PRACĘ SEZONOWĄ / POBYT I PRACĘ:

  1. Dopuszczalność pracy na innych warunkach - przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu.
  2. Urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę.
  3. Zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  4. Zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  5. Zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  6. Zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca.
  7. Dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

IV.       OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW:  

  1. Obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia.
  2. Dokumentacja i tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców.
  3. Ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca.
  4. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
  5. Obowiązek badań lekarskich i szkoleń bhp dla pracowników i zleceniobiorców.
  6. Obowiązek uzyskania nr Pesel i zameldowania w Polsce.

V.       OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA.

  1. Schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy - praca tymczasowa oraz outsourcing.
  2. Umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło / umowa przy zbiorach.
  3. Przedsiębiorca / rolnik / pracodawca użytkownik - badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca.

VI.       Pracownicy delegowani i pracownicy transgraniczni - ZMIANY OD LIPCA 2020 R.:

  1. Delegowanie kadry kierowniczej, specjalistów, naukowców do Polski.
  2. Delegowanie pracowników do Polski.
  3. Status cudzoziemców i obywateli polskich wykonujących pracę za granicą w świetle zmian. Praca: w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz praca w pozostałych krajach.
  4. Częściowe zawieszenie ruchu granicznego dla cudzoziemców i jego wpływ na wydane decyzje i zawarte umowy.

VII.       Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców:

  1. Obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna.
  2. Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu zatrudniającego cudzoziemca.
  3. Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniową cudzoziemca.
  4. Naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca.
  5. Naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt
   i pracę.
  6. Naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski.
Cel szkolenia:

Szkolenie/warsztaty mają na celu praktyczne omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia/warsztatów zostaną omówione praktyczne problemy związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzane od marca 2020 w związku

Warte uwagi:

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82 

Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Polecamy również:

Szkolenia jednodniowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ programy

Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

Cena:
Liczba osób z jednej firmy Cena
jedna osoba z firmy 330.00 netto zł./osobę (405.90 zł. brutto)
dwie i więcej 330.00 netto zł./osobę (405.90 zł. brutto)

UWAGA: opłata za szkolenie zwolniona z VAT dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w co najmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
POBIERZ OŚWIADCZENIE <

 

Proponujemy Państwu  skorzystanie ze środków na szkolenia z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Wniosek wraz z załącznikami  należy pobrać  i złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cena zawiera:
 • dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari),
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • konsultacje z wykładowcą na czacie,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
 Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
 Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
 Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniDrukuj do pdfWydrukuj formularz zgłoszenia Drukuj do pdfPobierz program Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Powiadom o najbliższym terminie szkolenia Poleć szkolenie znajomemu
Copyright (c) 2020 Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c. | 32-087 Zielonki, ul. Wiarusa 11 lok. 1, tel.12 413 81 82, 12 410 45 91 | System CMS: ICEportal 3 CMS | Polityka prywatności
Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.